Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/76] Sedamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:021033/04)
URL:76.sjednica-04.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/39553/www...
SKUPNA RAZINA:[10/76] Sedamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Sadržaj:politika financiranja
nadzorno tijelo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655