Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

181 Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Općine Punat za 2017. godinu : glavne programske odrednice [e-dokument] / Općina Punat, Savjet mladih. - Punat : Općina Punat, 2017.
182 Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Općine Punat za 2018. godinu : glavne programske odrednice [e-dokument] / Općina Punat, Savjet mladih. - Punat : Općina Punat, 2017.
183 Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Gospić, Savjet mladih Grada Gospića. - Gospić : Grad Gospić, 2017.
184 Program rada Savjeta mladih Grada Slavonskoga Broda za 2018. godinu [e-dokument] / Savjet Mladih Grada Slavonskog Broda. - Slavonski Brod : Grad Slavonski Brod, 2017.
185 Program rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2017.
186 Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu [e-dokument] / Istarska županija. - Rijeka : Istarska županija, 2017.
187 Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za .... godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2019- .
188 Program rada Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane s financijskim planom za 2016. godinu [e-dokument] / Općina Funtana, Savjet mladih. - Funtana : Općina Funtana, 2016.
189 Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Kloštar Ivanić, Savjet mladih. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2017.
190 Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2020. godinu [e-dokument] / Općina Medulin, Savjet mladih. - Medulin : Općina Medulin, 2019.
191 Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za ... godinu [e-dokument] / Općina Tuhelj, Savjet mladih. - Tuhelj : Općina Tuhelj, 2018- .
192 Program rada Savjeta mladih Općine Đurmanec za 2023. godinu [e-dokument] / Općina Đurmanec. - Đurmanec : Općina Đurmanec, 2022.
193 Program rada Savjeta mladih Varaždinske županije za 2009. godinu [e-dokument] / Republika Hrvatska, Varaždinska županija, Savjet mladih Varaždinske županije. - Varaždin : Varaždinska županija, 2009.
194 Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Bedekovčina, Savjet mladih. - Bedekovčina : Općina Bedekovčina, 2018.
195 Program rada za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova, Savjet mladih. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2018.
196 Program rada Županijskog Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu [e-dokument] / Istarska županija. - Rijeka : Istarska županija, 2018.
197 Program rada Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2015.
198 Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2016.
199 Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2017.
200 Program za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije 2018. - 2020. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2018.
201 Projekt sudjelovanja hrvatskih sportaša na 3. Olimpijskim igrama mladih, Buenos Aires 2018., 06. do 18. listopada 2018. [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2018.
202 Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2020.
203 Regionalni program za mlade Istarske županije za razdoblje od 2018. do 2022. - sažetak [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2017.
204 Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2017.
205 Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži [tisak] / urednici Josipa Bašić, Josip Janković. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 2000.
206 Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži [tisak] / urednici Josipa Bašić, Josip Janković. - 2. izd. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 2001. ISBN 953-6430-16-9.
207 Roditelji i djeca na pragu adolescencije: pogled iz tri kuta, izazovi i podrška [tisak + e-dokument] / Ninoslava Pećnik i Ana Tokić. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. ISBN 978-953-7438-41-8.
208 Savjeti mladih (priručnik) [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2018.
209 Savjetodavna misija Vijeća Europe za mladešku politiku : posjeta skupine stručnjaka Hrvatskoj, Zagreb, 7.-11. travnja 2003. : izvješće [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
210 Stanje djece u Hrvatskoj : izvješće Komisije za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima [tisak] / urednici Josip Grgurić, Luka Kovačić. - Zagreb : Komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima, 1995.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655