Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

31 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za demografiju i mlade, 2021-.
32 Godi筺je izvje规e o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara [e-dokument] / Gradski savjet mladih Grada Bjelovara. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2018.
33 Godi筺je izvje规e o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za 2014. godinu [e-dokument] / Gradski savjet mladih Grada Daruvara. - Daruvar : Grad Daruvar, 2015.
34 Godi筺je izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017- .
35 Godi筺je izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖na Punat za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Punat. - Punat : Op鎖na Punat, 2015- .
36 Godi筺je izvje规e o radu Savjeta mladih Op鎖ne Vrati筰nec za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Vrati筰nec, Savjet mladih. - Vrati筰nec : Op鎖na Vrati筰nec, 2017- .
37 Godi筺ji plan rada Sredi筺jeg dr綼vnog ureda za demografiju i mlade za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za demografiju i mlade, 2021-.
38 III. Nacionalna konferencija: Mladi i dru箃veni razvoj : Bjelolasica, 6.- 7. srpnja 2007. godine [tisak] = III.National conference: Youth and social development : Bjelolasica, July 6 - 7, 2007 / odgovorna urednica Jadranka Kosor. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, 2007. ISBN 978-953-7438-14-2.
39 Informacija o provedbi projekta "Neposredna potpora integraciji u鑕nika s te筴o鎍ma u redovne razredne odjele" [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za obrazovanje, 筽ort i kulturu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2015.
40 Inicijative mladih : Program Mladi na djelu [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
41 Izvje箃aj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u ... godini [e-dokument] / Grad Pazin, Gradona鑕lnik. - Pazin : Grad Pazin, 2016- .
42 Izvje箃aj o radu Savjeta mladih Op鎖ne Bedekov鑙na od ... do ... godine [e-dokument] / Op鎖na Bedekov鑙na. - Bedekov鑙na : Op鎖na Bedekov鑙na, 2018- .
43 Izvje规e Ministarstva znanosti, obrazovanja i 筽orta o provedbi Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. u osnovnim i srednjim 筴olama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za 2010. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2011.].
44 Izvje规e o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za zapo筶javanje u podru鑚u zapo筶javanja mladih osoba s invaliditetom u razdoblju ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Sredi筺ji ured. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Sredi筺ji ured, 2013- .
45 Izvje规e o edukaciji o ljudskim pravima u podru鑚u mladih u Hrvatskoj [e-dokument] / Marko Kova鑙. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2017.
46 Izvje规e o obilasku Psihijatrijske bolnice za djecu i mlade [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2016- .
47 Izvje规e o provedbi Gradskog programa za mlade 2021.-2025. za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2021.
48 Izvje规e o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, [2016]- .
49 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije prevencije poreme鎍ja u pona筧nju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, 2011.
50 Izvje规e o provedenom ispitivanju mi筶jenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu [e-dokument] / Grad Zagreb, Savjet mladih Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, [2016].
51 Izvje规e o radu [Savjet mladih Op鎖ne Hum na Sutli] za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Hum na Sutli, Savjet mladih Op鎖ne Hum na Sutli. - Hum na Sutli : Op鎖na Hum na Sutli, 2019- .
52 Izvje规e o radu i izvr筫nju programa rada i financijskog plana 畊panijskog savjeta mladih Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2016. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2017.
53 Izvje规e o radu i izvr筫nju programa rada i financijskog plana 畊panijskog savjeta mladih Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2021. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2022.
54 Izvje规e o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 i za箃itu djece s poreme鎍jima u pona筧nju za ... godinu / Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 i za箃itu djece s poreme鎍jima u pona筧nju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
55 Izvje规e o radu Savjeta mladih Brodsko-posavske 緐panije za 2014. ; Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske 緐panije za 2015. [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, 畊pan ; Savjet mladih Brodsko-posavske 緐panije. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2014.
56 Izvje规e o radu Savjeta mladih Dubrova鑛o - neretvanske 緐panije za ... godinu [e-dokument] / Dubrova鑛o-neretvanska 緐panija. - Dubrovnik : Dubrova鑛o-neretvanska 緐panija, 2016- .
57 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za ... godinu [e-dokument] / Grad Dugo Selo. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2017- .
58 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za ... godinu [e-dokument] / Grad Koprivnica, Savjet mladih. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2016- .
59 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Labina za ... godinu [e-dokument] / Savjet mladih Grada Labina. - Labin : Grad Labin, 2017- .
60 Izvje规e o radu Savjeta mladih Grada Novska za ... godinu [e-dokument] / Grad Novska. - Novska : Grad Novska, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655