Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Macroprudential Analysis [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005- . ISSN 1845-5972.
32 Macroprudential Diagnostics [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
33 Makrobonitetna analiza [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005- . ISSN 1845-5980.
34 Makroekonomija [tisak] / urednik Željko Lovrinčević. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-31-2.
35 Makroekonomska kretanja i prognoze [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016- . ISSN 2459-8089.
36 Makroekonomsko okruženje u 2002. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija, Zavod za makroekonomske analize i planiranje. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
37 Makroprudencijalna dijagnostika [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
38 Međunarodne integracije [tisak] / stručni tim Mladen Staničić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-29-0.
39 Newsletter [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998-1999. NE IZLAZI VIŠE!.
40 Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja te ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i deficita za 2003. godinu [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
41 Odrazi Četvrte dubrovačke konferencije o tranzicijskim zemljama [tisak] / Igeta Drinovac, Katja Gatin. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1998. - (NBH pregledi ; 12).
42 Održivost javnog duga [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize, 2015.
43 Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. - (HNB Pregledi ; 25). ISSN 1334-0085.
44 Okviri Vladinog programa razvitka i stabilnosti hrvatskog gospodarstva [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2000.
45 Ovaj put je drukčije : osam stoljeća financijske gluposti [tisak] / Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009.
46 Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj [e-dokument] / Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022. - (HNB Istraživanja ; 65).
47 Pokazatelji tržišta rada u sklopu Procedure otklanjanja makroekonomskih neravnoteža (MIP) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
48 Prijedlog strategije razvitka RH "Hrvatska u 21. stoljeću" - sastavnica Makroekonomija - ([04/25] Dvadeset peta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-09-18 / 2002-10-17] : prilozi za raspravu).
49 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2017. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
50 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 2018. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2015.
51 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2019. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
52 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2017.
53 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2021. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
54 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2022. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
55 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2021. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
56 Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
57 Publikacije : mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija : 1 - 68 (XI 1995. - VI 2001.) : godišnja izvješća Ministarstva financija : 1994.-2000. [e-građa] = Publications : Ministry of Finance Monthly statistical review : annual reports of the Ministry of Finance / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2001. ISSN 1333-266X.
58 Razvojni prioriteti Republike Hrvatske : 2002-2004 / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javnošću, 2003. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
59 Smjernice ekonomske i fiskalne poliitke za razdoblje 2006.-2008. godine : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/094] Devedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-08-04] prilozi za raspravu).
60 Smjernice ekonomske i fiskalne politike : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/180] Sto osamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-08-25] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655