Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Zadarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2014.
92 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2014.
93 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
94 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2014.
95 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2014.
96 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2014.
97 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2014.
98 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2014.
99 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2014.
100 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Istarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2014.
101 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2014.
102 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2014.
103 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Bjelovarsko-bilogorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2014.
104 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetni鑛ih zona na podru鑚u Me餴murske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2014.
105 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Op鎖ne Brinje za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2011.
106 Izvje规e o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne Gra鑙规e za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Gra鑙规e, Jedinstveni upravni odjel. - Gra鑙规e : Op鎖na Gra鑙规e, 2019- .
107 Izvje规e o provedbi provedbenog programa za ... [e-dokument] / Op鎖na Tinjan. - Tinjan : Op鎖na Tinjan, 2022-.
108 Izvje规e o provo餰nju Akcijskog plana provo餰nja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Ivanca. - Ivanec : Grad Ivanec, 2022.
109 Izvje规e o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2007. [tisak] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2007.
110 Izvje规e o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2008. [tisak] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2009.
111 Izvje规e o radu Akademije lokalne demokracije za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / Akademija lokalne demokracije. - Zagreb : Akademija lokalne demokracije, 2009.
112 Izvje规e o radu Eti鑛og povjerenstva Grada Pule za ... godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Pule. - Pula : Grad Pula, 2016- .
113 Izvje规e o radu Eti鑛og povjerenstva Op鎖ne Gornji Kneginec za ... godinu [e-dokument] / Eti鑛o povjerenstvo Op鎖ne Gornji Kneginec. - Gornji Kneginec : Op鎖na Gornji Kneginec, 2016- .
114 Izvje规e o radu Gradske slu綽e Grada Samobora za ... godinu [e-dokument] / Grad Samobor, Gradska slu綽a. - Samobor : Grad Samobor, 2014- .
115 Izvje规e o radu Gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Rovinj, Gradona鑕lnik. - Rovinj : Grad Rovinj, 2014.
116 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2007. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2007.
117 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2008. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2008.
118 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Virovitice za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo. - Virovitica : Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo, 2008.
119 Izvje规e o radu Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne Sunja za period ... [e-dokument] / Op鎖na Sunja, Jedinstveni upravni odjel. - Sunja : Op鎖na Sunja, 2019- .
120 Izvje规e o radu Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne Trnovec Bartolove鑛i za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Trnovec Bartolove鑛i. - Trnovec : Op鎖na Trnovec Bartolove鑛i, 2020-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655