Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Demokracija : edukativni letak [e-dokument] / Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2010.].
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski sabor
Materijalni opis:2 str. : ilustr.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/53005/www....
Sadržaj:demokracija
ljudska prava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655