Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza i smjernice za osnaživanje romskog civilnog sektora u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Jagoda Novak, Aron Pecnik, Bajro Bajrić. - Zagreb : Centar za ljudska prava, Udruga Romi za Rome Hrvatske, 2011/2012.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Centar za ljudska prava
Materijalni opis:PDF 923,33 KB [38 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Romi
prava manjina
ljudska prava
mjere protiv diskriminacije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655