Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

91 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
92 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/71] Sedamdesetprva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-29] prilozi za raspravu).
93 Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo - (Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo, NN-MU 005/2007).
94 Pravilnik o izvršavanju Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba - (Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba od 14. svibnja 1954. godine i Protokol uz tu Konvenciju od 14. svibnja 1954. godine, NN-MU 006/2002).
95 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia House". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia House", 2014.
96 Prilozi : za proučavanje društvenih, kulturnih, znanstvenih i inih veza Hrvatske i Švicarske [tisak] / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu. - Bern : Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu, 1998- .
97 Program Europske unije Kultura 2007. - 2013. : kratki pregled svih programskih aktivnosti i rokova programa Europske unije Kultura 2007. - 2013. : program EU Kultura [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2011.
98 Program Europske unije za kulturu [tisak + e-dokument] / tekstovi Anja Jelavić ... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, 2007. ISBN 978-953-6240-78-4.
99 Program kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1998., 1999. i 2000. - (Odluka o objavi Programa kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1998., 1999. i 2000., NN-MU 012/1998). NE VAŽI!.
100 Program kulturne i prosvjetne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, za 2001., 2002. i 2003. godinu - (Odluka o objavi Programa kulturne i prosvjetne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, za 2001., 2002. i 2003. godinu, NN-MU 003/2001). NE VAŽI!.
101 Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine - (Uredba o objavi Programa kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine, NN-MU 009/1999). NE VAŽI!.
102 Program prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu - (Uredba o potvrđivanju Programa prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu, NN-MU 003/1995). NE VAŽI!.
103 Program prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999. - (Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999., NN-MU 019/1997).
104 Program prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2000., 2001. i 2002 - (Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2000., 2001. i 2002, NN-MU 011/2000).
105 Program suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske za 1999., 2000. i 2001. godinu - (Uredba o objavi Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske za 1999., 2000. i 2001. godinu, NN-MU 005/1999). NE VAŽI!.
106 Protokol [Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba] - (Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba od 14. svibnja 1954. godine i Protokol uz tu Konvenciju od 14. svibnja 1954. godine, NN-MU 006/2002).
107 Prvi [I.] protokol o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.-2007. - (Odluka o objavi I. Protokola o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.-2007., NN-MU 017/2003).
108 Prvih 10 hrvatskih godina : Hrvatska kultura u Češkoj Republici 1992.-2002. [tisak] = Prvních 10 chorvatských let : Chorvatská kultura v České Republice / priredili Zoran Pičuljan i Jadranka Bošnjak. - Prag : Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, 2002. ISBN 80-7106-617-6.
109 Redefining cultural identities: Southeastern Europe : collection of papers from the course, Dubrovnik, 14-19 May 2001 [tisak] / edited by Nada Švob-Đokić. - Zagreb : Institute for International Relations, 2001. - (Culturelink joint publications series ; 4). ISBN 953-6096-22-6.
110 S margina u središte : prinos raspravi o kulturi i razvoju u Europi : sažetak Izvještaja koji je Europska grupa za kulturu i razvoj pripremila za Vijeće Europe, srpanj 1997 [tisak] / urednica Naima Balić ; prevela Emilija Beltram. - Zagreb : Ministarstvo kulture : Vijeće Europe, 1998. ISBN 953-6240-01-7.
111 Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o suradnji na području kulture, nauke i prosvjete - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
112 Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Mađarske o naučnoj, prosvjetnoj i kulturnoj suradnji - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
113 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji, NN-MU 011/2007).
114 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti, tehnologije i športa - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti, tehnologije i športa, NN-MU 006/1999).
115 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području kulture - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području kulture, NN-MU 004/1999).
116 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara, NN-MU 009/2006).
117 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti i tehnologije - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti i tehnologije, NN-MU 008/1998).
118 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti, NN-MU 010/2001).
119 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o osnivanju kulturno-informativnih centara - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
120 Sporazum o filmskoj i video koprodukciji između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kanade - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655