Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Javne potrebe u kulturi Varaždinske županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
122 Javne potrebe u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2011. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2011. [e-dokument] / anketno istraživanje proveli, rezultate obradili i priredili Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2012.
123 Javne potrebe u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
124 Javne potrebe u kulturi Vukovarsko-srijemske županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
125 Javne potrebe u kulturi Zagrebačke županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
126 Javne potrebe u kulturi Šibensko-kninske županije u 2011. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2011. [e-dokument] / anketno istraživanje proveli, rezultate obradili i priredili Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2012.
127 Javne potrebe u kulturi Šibensko-kninske županije u 2012. godini : rezultati anketnog istraživanja Ministarstva kulture "Financiranje javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj 2012." [e-dokument] / anketno istraživanje proveli Boris Jurinić, Sanja Markušev-Jelačić, Krešimir Račić, Marija Šurin ; rezultate obradio i priredio Krešimir Račić (Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku). - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za pravne i financijske poslove, 2013.
128 Julije Knifer : Croazia : la Biennale di Venezia, 49. esposizione internationale [tisak] / Ministero della cultura. - Zagreb : Ministero della cultura della Repubblica di Croazia, 2001. ISBN 953-6240-08-4.
129 Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja : Ludbreška Podravina [tisak] / tekst i obrada priloga Marija Tusum. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1997. - (Povijesna naselja : analize i studije ; katalog 2). ISBN 953-96776-6-1.
130 Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu : općina Sisak [tisak] / tekst Katica Mutak, Zofia Mavar. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1996. - (Povijesna naselja : analize i studije ; katalog 1). ISBN 953-96776-0-2.
131 Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu s uputama za obnovu : Istočna Hrvatska [tisak] / tekstovi Katica Mutak... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1998. - (Povijesna naselja : analize i studije ; katalog 3). ISBN 953-96776-7-X.
132 Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan za Nacionalni plan razvoja kulture i medija 2022. - 2027 [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2022.
133 Koncepcija dugoročnog razvitka hrvatskog turizma [tisak] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 1998.
134 Konzervatorske osnove programa obnove naselja. Lipik : konzervatorske osnove programa obnove naselja [tisak] / Marija Tusun ; izradba karata Bruno Diklić... [et al.]. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1996. ISBN 953-96776-3-7.
135 Konzervatorske osnove programa obnove naselja. Pakrac : konzervatorske osnove programa obnove naselja : metodološki pristup [tisak] / priredila Zofia Mavar ; presnimke fotografija i karata Vidoslav Barac. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 1996. ISBN 953-96776-4-5.
136 Kroatien : Zahlen - Daten - Fakten [tisak] / Redaktion Stjepan Šulek. - Bonn : Botschaft der Republik Kroatien, 1997. ISBN 3-00-001414-4.
137 Kultura 2007-2013 : nove ideje stare Europe [e-dokument] / Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2011. ISBN 978-953-312-014-0.
138 Kultura i sukob : zbornik konferencije, Dubrovnik, 29.-31. ožujka 2001. [tisak] = Culture and conflict : conference proceedings, Dubrovnik 29 - 31 March 2001 / urednici Naima Balić, Davor Mišković. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. - (Biblioteka Kulturni razvitak : Velika edicija ; knj. 5). ISBN 953-6240-26-2.
139 Kultura i umjetnost ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1992-(1996) . - (Dokumentacija). ISSN 0351-9740 ; 1330-3554. NE IZLAZI VIŠE!.
140 Kultura i umjetnost [tisak] / priredile Olga Đurić... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 7). ISBN 953-96284-7-4.
141 Kultura i umjetnost u ... = Culture and arts ... [tisak + e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1996- . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-4424 ; 1337-8247.
142 Kulturna događanja u Republici Hrvatskoj u 1997. godini [tisak] / Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu, 1996.
143 Kulturna strategija [e-dokument] / Grad Umag. - Umag : Grad Umag, 2012.
144 Kulturna strategija Grada Pule 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pula. - Pula : Grad Pula, 2013.
145 Kulturne manifestacije u Republici Hrvatskoj : radni materijal [tisak] / Ministarstvo kulture, Zavod za kulturu. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zavod za kulturu, 1996.
146 Kulturni razvitak : glasilo Ministarstva kulture Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstva kulture Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstva kulture Republike Hrvatske, 2000- . ISSN 1332-6627.
147 Liburna : međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, 2012- . ISSN 1848-5332.
148 Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji [tisak] = Artists and craftsmen from the 9th to the 19th century in Dalmatia / Nevenka Bezić-Božanić. - Split : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel, 1999. - (Posebna izdanja = Specialized publications ; knj./book 7). ISBN 953-6158-08-6.
149 Mali hrvatsko-češki biografski leksikon [tisak] / priredili Jadranka Bošnjak, Dušan Karpatský i Zoran Pičuljan. - Prag : Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, 2002. ISBN 80-7106-621-4.
150 Manualne telefonske centrale i telefonski aparati iz zbirke HPT muzeja : izložba u povodu 110 godina javne telefonske mreže u Hrvatskoj [tisak] / autor izložbe i kataloga Kata Šutalo. - Zagreb : Hrvatska pošta i telekomunikacije - HPT, 1997. ISBN 953-96969-1-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655