Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Matica : mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika [tisak + e-dokument] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1995- . ISSN 1330-2140.
152 Ministarstvo kulture : Republika Hrvatska [tisak + e-dokument] = Ministry of Culture : Republic of Croatia / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2004- . ISSN 1845-4054.
153 Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj : adresar [tisak] = Book and printed music publishers in Croatia : directory / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1997.
154 News from Croatia [tisak] / Ministry of Foreign Affairs, Mission of the Republic of Croatia to the European Communities. - Brussels : Mission, 1997- .
155 NISKA - Nacionalni informacijski sustav knjižnica Hrvatske : mrežom knjižnica do mreže znanja [tisak] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije : Ministarstvo kulture, 1997.
156 Novi Vinodolski, Hrvatska, Croatia [tisak] / glavni i odgovorni urednik Dragomir Babić. - Novi Vinodolski : Gradsko poglavarstvo grada Novi Vinodolski, 1995.
157 Obnova i očuvanje hrvatske pučke graditeljske baštine : zbornik sažetaka [tisak] / urednica Ksenija Marković. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 1997. ISBN 953-96776-4-5.
158 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 20 : Culture and audiovisual policy [e-dokument]
159 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 20. : Kultura i audiovizualna politika [e-dokument]
160 Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Otočca za programe ili projekte udruga i manifestacija u kulturi Grada Otočca za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Otočac, Gradonačelnik. - Otočac : Grad Otočac, 2019.
161 Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, te drugim službenim zajednicama za 2019. godinu [e-dokument] / Načelnik Općine Oriovac. - Oriovac : Općina Oriovac, 2019.
162 Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula -Pola za 2017. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu [e-dokument] / Grad Pula, Gradonačelnik. - Pula : Grad Pula, 2017.
163 Odluka o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra iz proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu [e-dokument] / Općina Sibinj, Načelnik. - Sibinj : Općina Sibinj, 2019.
164 Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Župan. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2018.
165 Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana [e-dokument] / Istarska županija, Župan. - Pula : Istarska županija, 2015.
166 Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Sisak, Gradonačelnica. - Sisak : Grad Sisak, 2018.
167 Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Sisak, Gradonačelnica. - Sisak : Grad Sisak, 2019.
168 Odluka o sufinanciranju programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2022. godini [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Peteranec. - Peteranec : Općina Peteranec, 2022.
169 Općina Semeljci : Semeljci, Koritna, Kešinci, Vrbica, Mrzović [tisak] / Općina Semeljci. - Semeljci : Općina Semeljci, 2011.
170 Plan programskih aktivnosti ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2020.
171 Plan razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2021.
172 Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. [e-dokument] / Županija Koprivničko-križevačka. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2021.
173 Plan razvoja kulture grada Zadra 2019. - 2026. [e-dokument] / Daniela Angelina Jelinčić, Sanja Tišma, . - Zagreb : Grad Zadar, 2020.
174 Plan razvoja Općine Andrijaševci 2022. - 2028. [e-dokument] / Veleučilište "Lavoslav Ružička" i 2i premium brand d.o.o.. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2021.
175 Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2022.
176 Plan razvojnih programa - investicije [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija, Županijska skupština. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2018.
177 Plan razvojnih programa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014., 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2014.
178 Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Grad Gospić, Gradonačelnik. - Gospić : Grad Gospić, 2017.
179 Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Općina Novigrad Podravski. - Novigrad Podravski : Općina Novigrad Podravski, 2019.
180 Plan razvojnih programa za 2019. g. do 2021. g. [e-dokument] / Grad Trogir. - Trogir : Grad Trogir, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655