Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Sveti Križ Začretje, Općinsko vijeće. - Sveti Križ Začretje : Općina Sveti Križ Začretje, 2017.
212 Program javnih potreba u kulturi za 2005. : razrada [e-dokument] / Gradski ured za kulturu. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, 2004.
213 Program kultura 2007.-2013 [e-dokument] / urednice Anja Jelavić, Sandra Belko. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, 2008.
214 Program kultura 2007.-2013. = Culture programme 2007-2013 [tisak] / urednice Anja Jelavić, Sandra Belko. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, 2008.
215 Program rada Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2022. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
216 Program ukupnog razvoja 2016.-2020., Grad Kastav : strategija razvoja [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.. - Kastav : Grad Kastav, 2015.
217 Program ukupnog razvoja Grada Lepoglave [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2009.
218 Program ukupnog razvoja Grada Vrgorca za razdoblje od 2021. - 2030. [e-dokument] / Grad Vrgorac. - Vrgorac : Grad Vrgorac, 2021.
219 Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. [e-dokument] / Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.. - Barban : Općina Barban, 2016.
220 Program za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije 2018. - 2020. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2018.
221 Programme of the Croatian Presidency of the Council of the European Union (1 January - 30 June) : a strong Europe in a world of challenges [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
222 Projekt ukupnog razvoja Grada Buzeta : 2006.-2011. : sažetak [e-dokument] / Miran Cofek. - Buzet : Project Management Consulting, rujan 2006.- lipanj 2007.
223 Projekt ukupnog razvoja Grada Buzeta : 2006.-2011. : uvodni dio [e-dokument] / Miran Cofek. - Buzet : Project Management Consulting, rujan 2006.- lipanj 2007.
224 Projekti Europske unije kultura [tisak] = European Union Culture Program Croatia 2012. / [urednici: Martina Borovac Pečarević, Mladen Špehar]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013. ISBN 978-953-312-021-8.
225 Protokol o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019.
226 Provedbeni plan Općine Stari Mikanovci 2021. - 2025. [e-dokument] / ELABORAT d.o.o. - Stari Mikanovci : Općina Stari Mikanovci, 2021.
227 Provedbeni plan Općine Zmijavci za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Općina Zmijavci. - Zmijavci : Općina Zmijavci, 2021.
228 Provedbeni program Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2021.
229 Provedbeni program Grada Gline za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Grad Glina. - Glina : Grad Glina, 2021.
230 Provedbeni program Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Ivanić-Grad. - Ivanić-Grad : Grad Ivanić-Grad, 2021.
231 Provedbeni program Grada Komiže za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Grad Komiža. - Komiža : Grad Komiža, 2021.
232 Provedbeni program Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. [e-dokument] / Grad Krapina. - Krapina : Grad Krapina, 2021.
233 Provedbeni program Grada Križevaca za razdoblje od 2021.- 2025. godine [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2021.
234 Provedbeni program Grada Kutine za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Kutina. - Kutina : Grad Kutina, 2021.
235 Provedbeni program Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2021.
236 Provedbeni program Grada Ludbrega za razdoblje od 2021. do 2025. [e-dokument] / Grad Ludbreg. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2021.
237 Provedbeni program Grada Malog Lošinja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Mali Lošinj. - Mali Lošinj : Grad Mali Lošinj, 2021.
238 Provedbeni program Grada Nova Gradiška za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Sintagma consulting d.o.o.. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, 2021.
239 Provedbeni program Grada Oroslavja za razdoblje 2022.-2025. [e-dokument] / Grad Oroslavje. - Oroslavje : Grad Oroslavje, 2021.
240 Provedbeni program Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655