Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:40 str.+ 6 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/12679/www....
SKUPNA RAZINA:[05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
Sadržaj:bankovni depozit
platežna sposobnost
likvidacija
banka
podružnica
financijska transakcija
pružanje usluga
bilanca
financijski instrument
ekonomska analiza
dionički kapital
zaštita potrošača
procjena uspješnosti menadžmenta
virman
pogranično područje
dionički kapital
obavijest potrošaču
pravo poslovnoga nastana
borba protiv kriminala
objavljivanje rezultata poslovanja
dionica
društvo-kći
kreditno jamstvo
pružanje usluga
konsolidirani račun
kreditna ustanova
pranje novca
bankarstvo
financijska ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655