Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Perspektiva sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
32 Poduzetnik 2 : kreditiranje obrta, malog i srednjeg poduzetništva = concessione crediti per artigianato, piccole e medie imprese [tisak] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2003.
33 Pravilnik o korištenju garancija [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
34 Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta u Rijeci : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
35 Prijedlog zakona o deviznom poslovanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
36 Priprema izvoza (Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2016- .
37 Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka - bajesovski pristup [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 37). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
38 Program kreditiranja energetske obnove zgrada [prosinac, 2016.] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
39 Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/145] Sto četrdeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-02] prilozi za raspravu).
40 Program poticajnih mjera za samozapošljavanje i razvoj malog obiteljskog poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" : pročišćeni tekst [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/026] Dvadeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-06-03] : prilozi za raspravu).
41 Put do uspješnog poduzetništva : uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje [tisak] / pripremile Jadranka Čapalija... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2000. ISBN 953-97786-1-1.
42 Razvoj turizma na selu [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2009.
43 Završno izvješće o provedbi programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti" [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
44 Zaštita okoliša : (Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655