Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 29). ISSN 1334-0085.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 294,75 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: A Note on Kuna Lending [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/160005/...
SKUPNA RAZINA:HNB Pregledi. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka.
Sadržaj:kuna
kredit
kreditna politika
bankarska politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655