Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

91 Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice - BIZimpact II : priručnik za procjenu ekonomskih učinaka (PEU) na malo i srednje poduzetništvo (MSP) [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2014.
92 Poduzetništvo i industrijska politika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije : o čemu se pregovara?).
93 Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa Općine Brodski Stupnik za ... [e-dokument] / Općina Brodski Stupnik, Općinsko vijeće. - [Brodski Stupnik] : Općina Brodski Stupnik, [2017]- .
94 Pravila za pružanje financijske podrške radu Hrvatskih klastera konkurentnosti [e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, 2014.
95 Pravilnik o postupcima procjene uspješnosti studija Visokog učilišta Effectus [e-dokument] / Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo. - Zagreb : Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo, 2013.
96 Pregled mjera, politika i aktivnosti Uprave za trgovinu i unutarnje tržište [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, 2016.
97 Pregled provedbe i mogućnosti u korištenju pretpristupnih programa Europske Unije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Državna riznica, 2011.
98 Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj [e-dokument] / Ana-Maria Boromisa. - Zagreb : Zaklada Friedrich Ebert : Institut za međunarodne odnose, 2012. ISBN 978-953-7043-39-1.
99 Price Competitiveness of the Manufacturing Sector - a Sector Approach Based on Technological Intensity Level [e-dokument] / Enes Đozović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 23).
100 Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/268] Dvjesto šezdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-19] prilozi za raspravu).
101 Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
102 Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova : operativni program, Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2018.
103 Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
104 Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017.
105 Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2013.
106 Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih ocjeni sukladnosti i certifikaciji proizvoda [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017.
107 Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (Centri strukovnih kompetentnosti) : projekt [e-dokument] / [autor: Renata Tomljenović]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2015.
108 Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008. - 2012. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/15] Petnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-18] prilozi za raspravu).
109 Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010.-2013. godine [e-dokument] / Ličko-senjska županija. - Gospić : Ličko-senjska županija, 2010.
110 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva (MSPO sektora) Brodsko-posavske županije 2014. - 2020. godine [e-dokument] / Brodsko-posavske županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
111 Progress Report 2007/2008 : UN Global Compact [e-dokument] / Hrvatski Telekom. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2009.
112 Projekt Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
113 Projekt Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva za 2011. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.
114 Razvoj ljudskih potencijala = Human resource development : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2007.
115 Razvoj ljudskih potencijala = Human resource development : (2008.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2008.
116 Razvoj ljudskih potencijala = Human resource development : (2009.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2009.
117 Razvoj ljudskih potencijala = Human resource development : (2010.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2010.
118 Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija : Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. Bjelovar, 2010.
119 Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
120 Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Rerasd, Javna ustanova. - Split : Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655