Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

31 Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Pregledi ; 21).
32 Informacija o provođenju mjera prema Programu "Konkurentno gospodarstvo" [e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2013.
33 Informacije za korisnike bespovratnih sredstava EU fondova 2014.-2020. : operativni program, Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2018.
34 Intelektualni kapital : temeljni čimbenik konkurentnosti poduzeća [e-dokument] / Dragomir Sundać, Nataša Švast. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2009. ISBN 978-953-7509-09-5.
35 Izvještaj o provedbi programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva za mjeru 6 [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
36 Izvješće o napretku za 2007./2008. godinu : Svjetski sporazum UN-a (UN Global Compact) [e-dokument] / Hrvatski Telekom. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2008.
37 Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011.-2013. (za razdoblje 2011.-2018.) [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Župan. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
38 Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
39 Izvješće Odbora za poljoprivredu sa zajedničke sjednice s Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije o temi: "Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj, predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem" [e-dokument] / Hrvatski sabor, Odbor za poljoprivredu. - Zagreb : Hrvatski sabor, Odbor za poljoprivredu, 2017.
40 Izvršenje plana razvojnih za programa za 2018.godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Klanjca. - Klanjec : Grad Klanjec, 2019.
41 Jamstveni program "Nove tehnologije" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
42 Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, 2016.
43 Kako pristupiti fondovima Europske unije : vodič 2014.-2020. [e-dokument] / Autori: Damir Perinčić ; Lana Perinčić. - Opatija : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2013.
44 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
45 Konačni prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
46 Konačni prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/260] Dvjesto šezdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-20] prilozi za raspravu).
47 Konkurentna Hrvatska : Operativni program za regionalnu konkurentnost = Competitive Croatia : Regional Competitiveness Operational Programme [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za Operativni program za regionalnu konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2011].
48 Konkurentnost hrvatske radne snage = Croatian human resource competitiveness study [tisak + e-dokument] / urednici Predrag Bejaković, Joseph Lowther. - Zagreb : Institut za javne financije, 2004. ISBN 953-6047-50-0.
49 Konkurentnost hrvatskog turizma : nalazi, zaključci, preporuke [tisak] / Institut za turizam ; Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma Republike Hrvatske : Institut za turizam, 1997.
50 Konkurentnost hrvatskog turizma na europskom tržištu = Competition of Croatia's tourism in the European market : nalazi, zaključci, preporuke = findings, conclusions and recommendations [tisak] / Steigenberger Consulting. - Frankfurt : Steigenberger Consulting GmbH : Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 1997.
51 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Bugarsku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Split : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
52 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Poljsku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
53 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Slovačku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
54 Konkurentnost zemalja srednje i istočne Europe: osvrt na Češku [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
55 Kvaliteta kao bitna pretpostavka povećavanja djelotvornosti u suvremenim uvjetima poslovanja [tisak] / Hrvoje Skoko. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
56 Menadžment i ekonomika nautičkog turizma [tisak] / Tihomir Luković i Josip Šamanović. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2007. ISBN 978-953-6165-51-3.
57 Metodološki priručnik za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva : SCM Standard Cost Model [e-dokument] / [u suradnji sa Sense savjetovanje d.o.o.]. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2016.
58 Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. - 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
59 Nacionalni program pomoći sektoru vina - Hrvatska : (2014. - 2018.) : [letak] [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede ; Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2013.
60 Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655