Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 150 uspješnih poduzetničkih projekata : inovacija, istraživanje i poslovna konkurentnost [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2018.
2 55 policy recommendations for raising Croatia's competitiveness [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
3 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
4 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2008.
5 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
6 Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u RH 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, [2014.].
7 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
8 Akcijski plan za razdoblje 2017. - 2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
9 Annual plan 2010-2011 [e-dokument] / Croatian Competition Agency. - Zagreb : Croatian Competition Agency, 2010.
10 Annual plan for 2014-2016 [e-dokument] / Croatian Competition Agency. - Zagreb : Croatian Competition Agency, 2014.
11 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
12 Brže do uspjeha : katalog ponuda poslovne i tehnološke suradnje : Enterprise Europe Network [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
13 Centar za razvoj ljudskih potencijala [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2008.
14 Centar za razvoj ljudskih potencijala [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2007.
15 Cjenovna konkurentnost prerađivačkog sektora - sektorski pristup po razinama tehnološke opremljenosti [e-dokument] / Enes Đozović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 30). ISSN 1334-0085.
16 Competitiveness of the labor force in Republic of Croatia [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Social Partnership. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Social Partnership, 2002.
17 Croatia in Global Value Chains [e-dokument] / Ivana Vidaković Peruško, Katarina Kovač, Miroslav Jošić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (CNB surveys ; 32). ISSN 1334-0131 (online).
18 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
19 ePoslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika : priručnik za pomoć poduzetničkim potpornim institucijama u podršci subjektima malog gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2012. ISBN 978-953-7509-21-7.
20 Evaluation Plan for Operational Programme "Regional Competitiveness 2007 - 2013" [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds, Directorate for OP Management. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
21 Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIWW-u [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 13). ISSN 1332-2168.
22 Fiskalna politika za konkurentniju i pravedniju Hrvatsku u EU : ciljevi fiskalne politike od 2004. do 2007. [e-dokument] / Nacionalno vijeće za konkurentnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
23 From the Lisbon strategy to Europe 2020 [e-dokument] / edited by: Višnja Samardžija, Hrvoje Butković. - Zagreb : Institute for International Relations, 2010. ISBN 978-953-6096-53-4.
24 Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske. Mjere i projekti za podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma : izvještaj 11. [e-dokument] / [autori: Ivo Kunst ... [et al.]]. - Zagreb : Institut za turizam, 2012.
25 HGK Informacija : bilten HGK Županijske komore Sisak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2014-.
26 How competitive is Croatia's banking system? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Croatian National Bank, 2006. - (CNB working papers ; 14).
27 Hrvatsko gospodarstvo - statičnost u konkurentnosti [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
28 Hrvatsko graditeljstvo - novi početak : prijedlog za razmišljanje i djelovanje [e-dokument] / autori: Petar Đukan... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2015.
29 Hrvatsko graditeljstvo - pozicija u Europskoj uniji [e-dokument] / Autori: Aleksej Dušek... [et al.]. - Opatija : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2013.
30 Impact of foreign direct investment on Croatian manufacturing exports [e-dokument] / Goran Vukšić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 27).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655