Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Financijska pismenost : informiraj se : krediti [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 524,61 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/187605/...
Sadržaj:financijska pismenost
kredit
trošak posuđivanja
kamata
kampanja osvješćivanja javnosti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655