Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
A Note on Kuna Lending [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 21).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 206,84 KB [22 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. ISSN 1334-0085.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/37036/a...
SKUPNA RAZINA:CNB surveys. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-2184.
Sadržaj:kredit
kuna
kamata

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655