Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Plan savjetovanja s javno规u Grada Na筰ca za ..... godinu [e-dokument] / Grad Na筰ce, Gradona鑕lnik. - Na筰ce : Grad Na筰ce, 2018- .
62 Plan savjetovanja s javno规u Grada Ogulina za ..... godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Ogulina. - Ogulin : Grad Ogulin, 2019- .
63 Plan savjetovanja s javno规u Grada Zaboka za ..... godinu [e-dokument] / Grad Zabok, Gradona鑕lnik. - Zabok : Grad Zabok, 2019- .
64 Plan savjetovanja s javno规u Grada Zagreba za ..... [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradona鑕lnik. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016- .
65 Plan savjetovanja s javno规u Hrvatske komore primalja za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, 2020.
66 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Gornji Kneginec za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Gornji Kneginec. - Tur鑙n : Op鎖na Gornji Kneginec, 2020- .
67 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2020.
68 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Peteranec u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2021.
69 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Plitvi鑛a Jezera za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Plitvi鑛a Jezera, Na鑕lnik. - Plitvi鑛a Jezera : Op鎖na Plitvi鑛a Jezera, 2019- .
70 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Stupnik za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Stupnik, Op鎖nski na鑕lnik. - Stupnik : Op鎖na Stupnik, 2019- .
71 Plan savjetovanja s javno规u Op鎖ne Tribunj za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Tribunj, Na鑕lnik. - Tribunj : Op鎖na Tribunj, 2019- .
72 Plan savjetovanja s javno规u Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije za ..... godinu [e-dokument] / 畊pan Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije. - Zagreb : Sisa鑛o-moslava鑛a 緐panija, 2019- .
73 Plan savjetovanja s javno规u u ..... god. / Op鎖na Krapinske Toplice, Op鎖nski na鑕lnik. - Krapinske Toplice : Op鎖na Krapinske Toplice, 2019- .
74 Plan savjetovanja s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Grad Hvar, Gradona鑕lnik. - Hvar : Grad Hvar, 2019- .
75 Plan savjetovanja s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Grad Opatija, Gradona鑕lnik. - Opatija : Grad Opatija, 2019- .
76 Plan savjetovanja s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Grad Vinkovci, Gradona鑕lnik. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2017- .
77 Plan savjetovanja s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Op鎖na Kne緀vi Vinogradi, Op鎖nski na鑕lnik. - Kne緀vi Vinogradi : Op鎖na Kne緀vi Vinogradi, 2018- .
78 Plan savjetovanja s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Op鎖na 衑lekovec, Op鎖nska na鑕lnica. - 衑lekovec : Op鎖na 衑lekovec, 2019- .
79 Plan savjetovanja s javno规u za .... godinu [e-dokument] / Grad Pula, Gradona鑕lnik. - Pula : Grad Pula, 2019- .
80 Plan savjetovanja s javno规u za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Andrija筫vci, Op鎖nski na鑕lnik. - Rokovci : Op鎖na Andrija筫vci, 2018- .
81 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2018- .
82 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vno odvjetni箃vo. - Zagreb : Dr綼vno odvjetni箃vo, 2019- .
83 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vnoodvjetni鑛o vije鎒. - Zagreb : Dr綼vnoodvjetni鑛o vije鎒, 2018- .
84 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Grad Krapina, Gradona鑕lnik. - Krapina : Grad Krapina, 2018- .
85 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradona鑕lnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2018- .
86 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019- .
87 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Dubrava, Op鎖nski na鑕lnik. - Dubrava : Op鎖na Dubrava, 2019- .
88 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Mar鑑na. - Mar鑑na : Op鎖na Mar鑑na, 2018- .
89 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Starigrad, Na鑕lnik. - Starigrad : Op鎖na Starigrad, 2018- .
90 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Vrpolje. - Vrpolje : Op鎖na Vrpolje, 2019- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655