Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4

91 Statistički prikaz : mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija = Statistical review : Ministry of Finance monthly statistical review [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2003- . ISSN 1330-9811(pogrešan) ; 1334-4013(ispravljen).
92 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
93 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
94 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
95 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
96 The Borrowing Costs of Selected Countries of the European Union - the Role of the Spillover of External Shocks [e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013. - (HNB Istraživanja ; 38). ISSN 1334-0131 (online).
97 The present state of the Croatian public debt [e-dokument] / Zoran Bubaš. - Zagreb : Institute of Public Finance, 1998. - (Occasional paper ; no. 06).
98 Trošak zaduživanja odabranih zemalja Europske unije i Hrvatske - uloga prelijevanja vanjskih šokova [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. - (HNB Istraživanja ; 41). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
99 Ugovor o zajmu [između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora] - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, NN-MU 008/2017).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655