Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2007. - 2009. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Državna riznica Ministarstva financija
Materijalni opis:24 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/10115/www...
Sadržaj:jedinica lokalne samouprave
jedinica regionalne samouprave
javne financije
planiranje proračuna
izrada proračuna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655