Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uputa o popunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 63,57 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/2131/Uput...
Sadržaj:javne financije
upravljanje financijama
odgovornost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655