Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini [e-dokument] / Nacionalni park Plitvička jezera. - Plitvička Jezera : Nacionalni park Plitvička jezera, 2018- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017) ; (2018) ; (2019) ; 2020 ; (2021)
Obuhvaća:* Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini. 2017 [e-dokument].
* Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini. 2018 [e-dokument].
* Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini. 2019 [e-dokument].
* Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini. 2020 [e-dokument].
* Izvještaj o troškovima sponzorstva u .... godini. 2021 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Sadržaj:javna ustanova
nacionalni park
sponzorstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655