Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Sveučilišnog računskog centra - Srce [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2007.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:3 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje
Komunikacijska i informacijska tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1321/56301/w...
Sadržaj:Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655