Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11) [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, (2011).
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Materijalni opis:PDF 69,96 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1577/125113/...
Sadržaj:Nacionalna i sveučilišna knjižnica
pravo na informiranje
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655