Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Financijski plan Državnog arhiva za Međimurje za 2021. godinu : projekcije plana za 2022. i 2023. godinu : opći dio [e-dokument] / Državni arhiv za Međimurje. - Štrigova : Državni arhiv za Međimurje, 2020.
152 Financijski plan Državnog arhiva za Međimurje za 2022. godinu [e-dokument] / Državni arhiv za Međimurje. - Štrigova : Državni arhiv za Međimurje, 2021.
153 Financijski plan Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Državno odvjetništvo. - Zagreb : Državno odvjetništvo, 2021.
154 Financijski plan Državnog sudbenog vijeća 2023.-2025. [e-dokument] / Državno sudbeno vijeće. - Zagreb : Državno sudbeno vijeće, 2022.
155 Financijski plan Državnog ureda za reviziju za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2022.
156 Financijski plan Državnoodvjetničkog vijeća za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Državnoodvjetničko vijeće. - Zagreb : Državnoodvjetničko vijeće, 2022.
157 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Zagreb : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2013.
158 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2021.
159 Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2022.
160 Financijski plan Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2014. i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, [2014.].
161 Financijski plan HKZP-a za 2021. [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2021.
162 Financijski plan HLJK za ... [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2018-.
163 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2015. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2015.
164 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2016. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2016.
165 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2017. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2017.
166 Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2018. godinu (Planirani prihodi i rashodi) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2018.
167 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, [2013.].
168 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, [2014.].
169 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2015. s projekcijom za 2016. i 2017. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014.
170 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.
171 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017.
172 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018.
173 Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019.
174 Financijski plan Hrvatske knjižnice za slijepe za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska knjižnica za slijepe. - Zagreb : Hrvatska knjižnica za slijepe, 2020.
175 Financijski plan Hrvatske knjižnice za slijepe za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska knjižnica za slijepe. - Zagreb : Hrvatska knjižnica za slijepe, 2021.
176 Financijski plan Hrvatske matice iseljenika za 2016. i plan projekcije za 2016.-2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
177 Financijski plan Hrvatske matice iseljenika za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2021.
178 Financijski plan Hrvatske narodne banke za ... (sažetak) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018-.
179 Financijski plan Hrvatske vatrogasne zajednice za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2020.
180 Financijski plan Hrvatskog državnog arhiva za 2021. godinu te projekcije Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655