Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vijeće za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vijeće za financijsku stabilnost, 2016- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Vijeće za financijsku stabilnost
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhvaća:* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2014 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2015 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2016 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2017 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2018 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2019 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2020 [e-dokument].
* Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini. 2021 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Vijeće za financijsku stabilnost
financijska stabilnost
monetarna politika
financijska kontrola
financijska analiza
kreditna politika
nadzor bankovnoga poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655