Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

211 Samoanaliza [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel, 2011.
212 Self-evaluation report 2014 [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Catholic Faculty of Theology in Đakovo. - Đakovo : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Catholic Faculty of Theology in Đakovo, 2014.
213 Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije : 1882.-2012. [tisak] / Nikola Kujundžić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, [2012]. ISBN 978-953-6256-66-2.
214 Strategija 2012. - 2013. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 2012.
215 Strategija Odjela za anglistiku u razdoblju 2012. - 2017. [e-dokument] / Strategiju izradili Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku: Vesna Ukić Košta... [et al.]. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2012.
216 Strategija Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2012.- 2017. godine [e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju, 2012.
217 Strategija Odjela za filozofiju : (2013. - 2018.) [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, 2013.
218 Strategija Odjela za kroatistiku i slavistiku u razdoblju 2011. - 2016. [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2011.
219 Strategija Odjela za sociologiju : 2015. - 2019. [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju, 2015.
220 Strategija Odjela za sociologiju u razdoblju 2009. - 2014. [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju, 2009.
221 Strategija Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu : za razdoblje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Odjel za stručne studije. - Split : Sveučilište u Splitu, Odjel za stručne studije, 2016.
222 Strategija razvitka Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2019. - 2024. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2019.
223 Strategija razvitka Odjela za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2012.- 2017. g. [e-dokument] / izradili: Sanja Petrušić ; Nikola Sakač ; Valentina Bušić ; Tomislav Balić. - Osijek : Sveučilište Josipa Juja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, [2012.].
224 Strategija razvitka Sveučilišnog odjela za stručne studije za razdoblje 2011. - 2015. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije. - Split : Sveučilište u Splitu, 2011.
225 Strategija razvoja edukacije u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 2014.-2020., s projekcijom na 2025. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, [2014].
226 Strategija razvoja Odjela za francuske i iberoromanske studije [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberoromanske studije. - Zadar : Odjel za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, 2013.
227 Strategija razvoja Odjela za matematiku za razdoblje 2011.- 2016. [e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za matematiku. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za matematiku, 2011.
228 Strategija razvoja znanosti Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti za razdoblje od 2015. do 2019. [e-dokument] / Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. - Split : Senat Sveučilišta u Splitu, 2015.
229 Strateški plan 2018. - 2022. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2018.
230 Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci. - Rijeka : Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, 2015.
231 Student guide [e-dokument] / University of Zagreb, Medical School. - Zagreb : University of Zagreb, Medical School, 2003.
232 Studentski vodič : za studentice i studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : [2015] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 2015.
233 Studentski vodič : za studentice i studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : [2019] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 2019.
234 Studentski vodič : za studentice i studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : [2020] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 2020.
235 Studentski vodič : za studentice i studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : [2021] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 2021.
236 Studentski vodič : za studentice i studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 2013.
237 Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskog fakulteta u Rijeci : [2013-2014] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2013.
238 Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskog fakulteta u Rijeci : [2014-2015] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2014.
239 Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskoga fakulteta u Rijeci : [2015-2016] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
240 Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskoga fakulteta u Rijeci : [2016-2017] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655