Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 O privrednim kretanjima tijekom ljeta 1996. i direktnim stranim ulaganjima [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1996.
122 Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Slatini u svrhu stavljanja u funkciju proizvodne zone "Turbina" u k.o. Slatina : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/35] Tridesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-17] prilozi za raspravu).
123 Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Brtonigla, u svrhu izgradnje poduzetničke zone "Štrpe" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/45] Četrdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-03-11] prilozi za raspravu).
124 Odluka o davanju suglasnosti Upravi Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za objavu natječaja za korištenje financijskih sredstava u 2007. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
125 Odluka o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Lupoglav, Općinsko vijeće. - Lupoglav : Općina Lupoglav, 2017.
126 Odluka o odobrenju Plana pribavljanja sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak za provedbu mjera za gospodarski oporavak i razvitak : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/40] Četrdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-11] prilozi za raspravu).
127 Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za identifikaciju prepreka za izravna ulaganja i izradu plana njihova uklanjanja : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/54] Pedesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-29] prilozi za raspravu).
128 Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/58] Pedesetosma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-28] prilozi za raspravu).
129 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Belom Manastiru, u svrhu izgradnje poduzetničke zone Sjever [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
130 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Kutini u svrhu izgradnje Industrijsko-logističke zone : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/23] Dvadesettreća 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-21] prilozi za raspravu).
131 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Osijeku u svrhu izgradnje gospodarske zone Jug : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/55] Pedesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-21] prilozi za raspravu).
132 Okviri Vladinog programa razvitka i stabilnosti hrvatskog gospodarstva [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2000.
133 Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, NN-MU 006/2016).
134 Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca [tisak] / John Maynard Keynes. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. - (HGK Biblioteka). ISBN 978-953-7622-25-1.
135 Općinska razvojna strategija Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2013 - 2017. [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski. - Kloštar Podravski : Općina Kloštar Podravski, 2013.
136 Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske : zbornik radova : znanstveno-stručni skup [tisak] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. ISBN 978-953-6793-53-2.
137 Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske : znanstveno-stručni skup : sažetci izlaganja [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. ISBN 978-953-6793-52-5.
138 Plan djelovanja i aktivnosti za 2009. godinu [e-dokument] / HGK-Županijska gospodarska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2008.
139 Plan djelovanja i aktivnosti za 2010. godinu [e-dokument] / HGK-Županijska gospodarska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2009.
140 Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/55] Pedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-06] prilozi za raspravu).
141 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2012. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, [2012.].
142 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, [2013.].
143 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Županijska komora Zagreb, [2013.].
144 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Županijska komora Zagreb, [2014.].
145 Plan rada HGK - ŽK Virovitica za 2014. god. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica. - Virovitica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, [2014.].
146 Plan rada HGK - Županijske komore Bjelovar za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar. - Bjelovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, 2011.
147 Plan rada HGK Županijske komore Sisak za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2012.
148 Plan rada HGK Županijske komore Sisak za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2014.
149 Plan rada HGK-Županijske komore Krapina u 2012. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina, 2012.
150 Plan rada HGK-Županijske komore Krapina u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655