Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

421 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : izvješće o provedbi strategije za razdoblje I.-XII.2017. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2018.
422 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2014. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2014.
423 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2015. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2015.
424 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. : plan provedbe projekata u 2017. godini [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2017.
425 Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2012.
426 Strategija razvoja Grada Kutjeva 2015.-2020. [e-dokument] / Grad Kutjevo. - Kutjevo : Grad Kutjevo, 2015.
427 Strategija razvoja Grada Našica za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Našice- Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu ; Našička razvojna agencija d.o.o. Našice. - Našice : Grad Našice, 2014.
428 Strategija razvoja Grada Novog Marofa 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Novi Marof : Grad Novi Marof, 2015.
429 Strategija razvoja Grada Omiša do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Omiš : Grad Omiš, 2017.
430 Strategija razvoja Grada Oroslavja 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Grad Oroslavje. - Oroslavje : Grad Oroslavje, 2015.
431 Strategija razvoja grada Pleternice 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pleternica. - Pleternica : Grad Pleternica, 2013.
432 Strategija razvoja Grada Požege 2015-2020 [e-dokument] / Grad Požega. - Požega : Grad Požega, 2015.
433 Strategija razvoja Grada Preloga 2018.-2028. [e-dokument] / Grad Prelog. - Prelog : Grad Prelog, 2018.
434 Strategija razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016. - 2020. [e-dokument] / Grad Slatina. - Slatina : Grad Slatina, 2016.
435 Strategija razvoja Grada Solina do 2025. godine [e-dokument] / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Grad Solin, 2020.
436 Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje. - Sveta Nedelja : Sveta Nedelja, 2018.
437 Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine [e-dokument] / [koordinator i izrađivač: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o.]. - Varaždin : Grad Varaždin, 2016.
438 Strategija razvoja Grada Vodica do 2020. [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Vodica. - Vodice : Gradsko vijeće Grada Vodica, 2014.
439 Strategija razvoja Grada Zadra 2013 - 2020 : okvir za strateški razvoj Zadra do 2020. godine [e-dokument] / Razvojna agencija Zadarske županije, ZADRA d.o.o.. - Zadar : Grad Zadar, 2013.
440 Strategija razvoja Grada Šibenika : strateško opredjeljenje [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Šibenik : Grad Šibenik, 2008.
441 Strategija razvoja Grada Šibenika [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Šibenik : Grad Šibenik, 2008.
442 Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.
443 Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine : sažetak [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija ; Zagorska razvojna agencija ; Zagorje. - [Krapina] : Krapinsko-zagorska županija, [2016].
444 Strategija razvoja makroekonomike [tisak] / Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2000. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
445 Strategija razvoja Općine Antunovac 2020 [e-dokument] / Općina Antunovac. - Antunovac : Općina Antunovac, 2016.
446 Strategija razvoja Općine Babina Greda 2016 - 2020. [e-dokument] / [stručna i tehnička podrška: "Elaborat" j.d.o.o.]. - Babina Greda : Općina Babina Greda, 2016.
447 Strategija razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Općina Bedekovčina. - Bedekovčina : Općina Bedekovčina, 2015.
448 Strategija razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / [izradio: konzultantski tim T&MC Group ; dopuna od strane tvrtke Krutak d.o.o.]. - [Bistra] : Općina Bistra, 2014.
449 Strategija razvoja Općine Bogdanovci 2016.-2020. [e-dokument] / [izvršitelj: SLAGALICA proizvodno uslužna zadruga]. - Bogdanovci : Općina Bogdanovci, 2016.
450 Strategija razvoja Općine Bol od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / CERADO d.o.o.. - Split : Općina Bol, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655