Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

541 Strategija ukupnog razvoja 2016.-2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o. Poreč. - Sali : Općina Sali, 2016.
542 Strategija ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka 2015-2020. godine [e-dokument] / [Forum Invest d.o.o., Križevci]. - Gornja Rijeka : Općina Gornja Rijeka, [2015].
543 Strategija ukupnog razvoja Općine Povljana 2016.-2020. [e-dokument] / Adria Bonus. - Povljana : Općina Povljana, 2015.
544 Strategija ukupnog razvoja Općine Pribislavec do 2020. [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.. - Pribislavec : Općina Pribislavec, 2017.
545 Strategija ukupnog razvoja Općine Đulovac : 2021. - 2027. [e-dokument] / Općina Đulovac. - Đulovac : Općina Đulovac, 2020.
546 Strategije razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje 2016. - 2021. godine [e-dokument] / Jaić Consulting d.o.o.. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, [2016].
547 Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. - 2020. [e-dokument] / VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša. - Jelsa : Općina Jelsa, 2016.
548 Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2009 - 2013. godine [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2009.
549 Strateški ciljevi Grada Buja (opći i posebni) [e-dokument] / Grad Buje, Gradonačelnik. - Buje : Grad Buje, 2009.
550 Strateški ciljevi Općine Gračišće [e-dokument] / Općina Gračišće. - Gračišće : Općina Gračišće, 2016.
551 Strateški plan gospodarskog razvitka [e-dokument] / Općina Draganić. - Draganić : Općina Draganić, 2005.
552 Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Pakraca [e-dokument] - Pakrac : Grad Pakrac, 2005.
553 Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Preloga [e-dokument] / izradila radna skupina Grada Preloga. - Prelog : Grad Prelog, 2005.
554 Strateški plan gospodarskog razvitka Grada Varaždinske Toplice [e-dokument] / Grad Varaždinske Toplice. - Varaždinske Toplice : Grad Varaždinske Toplice, 2005.
555 Strateški plan gospodarskog razvoja 2015.-2018. [e-dokument] / Općina Šandrovac. - Šandrovac : Općina Šandrovac, 2015.
556 Strateški plan gospodarskog razvoja 2015.-2019. [e-dokument] / Općina Šandrovac. - Šandrovac : Općina Šandrovac, 2015.
557 Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023. [e-dokument] / [Alan Đozić consulting]. - Glina : Grad Glina, 2016.
558 Strateški plan gospodarskog razvoja [tisak] / Općina Nova Rača. - Nova Rača : Općina Nova Rača, 2006.
559 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač [e-dokument] / Ratko Vuković, Ivana Jurić, Matija Kušec ... [et al.]. - Daruvar : Grad Daruvar, 2018.
560 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Garešnice [e-dokument] - Garešnica : Grad Garešnica, 2007.
561 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2014.
562 Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Marija Gorica [e-dokument] / Općina Marija Gorica. - Marija Gorica : Općina Marija Gorica, 2018.
563 Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Strahoninec [e-dokument] / Općina Strahoninec, Načelnik. - Strahoninec : Općina Strahoninec, 2006.
564 Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Zdenci [e-dokument] / Općina Zdenci. - Zdenci : Općina Zdenci, [2013.].
565 Strateški plan gospodarskoga razvoja Općine Kaptol [e-dokument] / Općina Kaptol. - Kaptol : Općina Kaptol, 2007.
566 Strateški plan Grada Dubrovnika 2018. - 2020. [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2018.
567 Strateški plan Grada Dubrovnika za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2014.
568 Strateški plan Grada Metkovića 2014.-2016. [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Metkovića. - Metković : Grad Metković, 2013.
569 Strateški plan Grada Siska : za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Grad Sisak. - Sisak : Grad Sisak, 2014.
570 Strateški plan Općine Berek : 2016. - 2019. [e-dokument] / Općina Berek. - Berek : Općina Berek, [2016].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655