Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mapa razvoja : Općina Kamanje [e-dokument] / Micro projekt d.o.o.. - Kamanje : Općina Kamanje, 2009.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Općina Kamanje
Materijalni opis:PDF 2,50 MB [65 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izradio: Micro projekt d.o.o..
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/564/91996/ww...
Sadržaj:ekonomski razvoj
Kamanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655