Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Model uspostavljanja i upravljanja Gospodarskom zonom Ivankovo [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Ivankovo. - Ivankovo : Općina Ivankovo, 2018.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Općinsko vijeće Općine Ivankovo
Materijalni opis:PDF 6,35 MB [32 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/694/183348...
Sadržaj:ekonomska infrastruktura
ekonomski razvoj
investicijski projekt
Ivankovo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655