Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o u鑙ncima op鎒g programa mjera za poticanje razvoja poduzetni箃va na podru鑚u Grada Crikvenice za .... g. [e-dokument] / Grad Crikvenica. - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2017- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Crikvenica
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) ; (2017) ; (2018)
Obuhva鎍:* Izvje规e o u鑙ncima op鎒g programa mjera za poticanje razvoja poduzetni箃va na podru鑚u Grada Crikvenice za .... g.. 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o u鑙ncima op鎒g programa mjera za poticanje razvoja poduzetni箃va na podru鑚u Grada Crikvenice za .... g.. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o u鑙ncima op鎒g programa mjera za poticanje razvoja poduzetni箃va na podru鑚u Grada Crikvenice za .... g.. 2018 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:poduzetni箃vo
ekonomski razvoj
poticanje ulaganja
ekonomska pomo
procjena pomo鎖
Crikvenica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655