Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program ukupnog razvoja Općine Drnje 2015.-2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Drnje : Općina Drnje, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Drnje
Materijalni opis:PDF 2,72 MB [103 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izrada: Koprivnički poduzetnik d.o.o..
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1098/16230...
Sadržaj:razvojna politika
ekonomski razvoj
javna infrastruktura
kvaliteta života
Drnje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655