Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program ukupnog razvoja Općine Bebrina 2015.-2020. godina [e-dokument] / [izvršitelj: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.]. - Bebrina : Općina Bebrina, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Bebrina
Materijalni opis:PDF 1,74 MB [64 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Općina Bebrina.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1064/16064...
Sadržaj:ekonomski razvoj
slobodna industrijska zona
javna infrastruktura
kvaliteta života
demografska politika
Bebrina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655