Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2018. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska gospodarska komora
Materijalni opis:PDF 303,59 KB [32 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/77/205317/...
Sadržaj:regionalno gospodarstvo
ekonomski pokazatelj
plaća
nezaposlenost
Vukovarsko-srijemska županija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655