Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti , NN-MU 006/2016).
212 Memorandum o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 010/2005).
213 Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu:"država korisnica" i Kraljevine Norveške, u daljnjem tekstu:"Norveška", u daljnjem tekstu zajedno naslovljenih kao "stranke" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, NN-MU 006/2014).
214 Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, NN-MU 007/2018).
215 Memorandum o suglasnosti o suradnji na području malih i srednjih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike - (Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji na području malih i srednjih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, NN-MU 001/2004).
216 Memorandum o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruženja policijskih načelnika, Kraljevskog tužiteljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, Carinskog i trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, Imigracijske službe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske - (Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruženja policijskih načelnika, Kraljevskog tužiteljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, Carinskog i trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, Imigracijske službe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, NN-MU 011/2002).
217 Memorandum o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije - (Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije, NN-MU 004/2006).
218 Memorandum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike - (Uredba o objavi Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, NN-MU 004/2009).
219 Objava o obustavi primjene članka 2. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije, kako je izmijenjen Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije - (NN-MU 003/2022).
220 Objava o prestanku Sporazuma izmedu Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju ravnopravnosti školskih svjedodžbi i visokoškolskih diploma stečenih u dvjema državama - (NN-MU 001/2006).
221 Objava o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji - (NN-MU 011/2005).
222 Objava o prestanku Sporazuma o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za ekološke projekte u INA-Industriji nafte d.d. - (NN-MU 004/2008).
223 Objava o prestanku Ugovora o slobodnoj trgovini izmedu Republike Hrvatske i Republike Litve - (NN-MU 009/2005).
224 Objava o prestanku valjanosti Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o veterinarskoj suradnji - (NN-MU 007/2005).
225 Objava o prestanku valjanosti Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji na području biljne karantene i zaštite bilja - (NN-MU 007/2005).
226 Objava o prestanku valjanosti Ugovora o uzajamnoj trgovini i plaćanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike - (NN-MU 006/2005).
227 Odluka br. 1/2010 Zajedničkog odbora osnovanog Ugovorom o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske o izmjenama i dopunama Protokola II Ugovora, vezano uz razmjenu poljoprivrednih koncesija - (Odluka o objavi Odluke br. 1/2010 Zajedničkog odbora osnovanog Ugovorom o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske o izmjenama i dopunama Protokola II Ugovora, vezano uz razmjenu poljoprivrednih koncesija, NN-MU 009/2011).
228 Odluka br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 001/2003).
229 Odluka broj 1/2002 Privremenog odbora između Republike Hrvatske s jedne strane i Europske zajednice s druge strane o usvajanju njegovih pravila postupka - (Odluka o objavi Odluke broj 1/2002 Privremenog odbora između Republike Hrvatske s jedne strane i Europske zajednice s druge strane o usvajanju njegovih pravila postupka, NN-MU 008/2003).
230 Odluka broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 002/2002).
231 Odluka o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (NN-MU 001/1998).
232 Odluka Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br. 1/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol III Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije pojma "proizvoda s podrijetlom" i načina upravne suradnje - (Uredba o objavi Odluke Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br. 1/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol III Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije pojma "proizvoda s podrijetlom" i načina upravne suradnje, NN-MU 003/2012).
233 Odluka Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br.2 iz 2005. o izmjenama Protokola III. Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije "proizvoda s podrijetlom" i metoda administrativne suradnje - (Odluka o objavi Odluke Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br.2 iz 2005. o izmjenama Protokola III. Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije "proizvoda s podrijetlom" i metoda administrativne suradnje , NN-MU 001/2007).
234 Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, NN-MU 008/2002).
235 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuju aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuje aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj, NN-MU 006/2001).
236 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, NN-MU 006/2005).
237 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, NN-MU 003/2014).
238 Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
239 Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), NN-MU 010/2007).
240 Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane, NN-MU 004/2019).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655