Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obaveza i potraživanja u općini Bebrina sa stanjem 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Općina Bebrina. - Bebrina : Općina Bebrina, 2020.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Općina Bebrina
Materijalni opis:PDF 657,35 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1064/21288...
Sadržaj:javna imovina
nekretnina
financijsko stanje
tražbina
dug
Bebrina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655