Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga [e-dokument] / Martin Pintarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 55). ISSN 1334-0077 (online).
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 767,09 KB [40 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/211069/...
SKUPNA RAZINA:HNB Istraživanja. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-1900.
Sadržaj:financiranje poduzeća
dug

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655