Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacrt prijedloga Zakona o potrošačkom kreditiranju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/83] Osamdesettreća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-21] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:021283/05)
URL:83.sjednica-05.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/41281/www...
SKUPNA RAZINA:[10/83] Osamdesettreća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-21] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Sadržaj:potrošački kredit
dug
zaštita potrošača
kamata

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655