Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Fontes : izvori za hrvatsku povijest [tisak] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997- . ISSN 1330-6804.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski državni arhiv
Jezik:Hrvatski ; Njemački ; Engleski ; lat
Napomena:Izlazi godišnje.
TISAK: 3 (1997) ; 4 (1998) ; 12 (2006)
(signatura: H2=HDA-S:001723)
(inv. br.: 0006316)
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Sadržaj:dokumentacija
arhiv
povijesni pregled

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655