Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Bilten Arhiva Hrvatske [tisak] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1989-1997 . ISSN 0353-4960 (YU ISSN) ; 1330-4178. NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski državni arhiv
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: 1 (1989) 3-6 ; 2 (1991) 1-2 ; 3 (1992) 1-2 ; 4 (1993) 1-2 ; 5 (1994) 1-2 ; 6 (1995) 1-2 ; 7 (1996) 1 ; 8 (1997) 2.
Do 1993. godine izdavač publikacije je Arhiv Hrvatske.
(signatura: H2=HDA-S:011529)
(inv. br.: 0013801)
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Sadržaj:bibliografija
arhiv
dokumentacija
povijesni pregled

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655