Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dokumentacija - Metode analize dokumenata, određivanje njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva (ISO 5963:1985) [tisak] = Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms (ISO 5963:1985) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5963).
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
Materijalni opis:5 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:Izvorni primjerak.
(signatura: H11.3=DZNM-M:010034)
(inv. br.: 0013048; 0015055)
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
SKUPNA RAZINA:Hrvatska norma HRN ISO. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
Sadržaj:analiza informacija
klasificiranje
indeksiranje dokumenta
dokumentacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655