Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dokumentacija - Bibliografske bilješke - Sadržaj , oblik i struktura (ISO 690:1987) [tisak] = Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure (ISO 690:1987) = Documentation - Références bibliographiques - Contenu, forme et structure (ISO 690:1987) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 690).
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
Materijalni opis:15 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.3=DZNM-M:010049)
(inv. br.: 0012645)
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
SKUPNA RAZINA:Hrvatska norma HRN ISO. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
Sadržaj:dokumentacija
normizacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655