Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Distributivna trgovina i ostale usluge u... [e-dokument] = Distributive trade and other services... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) četvrto tromjesečje ; (2015) prvo tromjesečje,drugo tromjesečje,treće tromjesečje,četvrto tromjesečje ; (2016) prvo tromjesečje,drugo tromjesečje,treće tromjesečje,četvrto tromjesečje ; (2017) prvo tromjesečje,drugo tromjesečje,treće tromjesečje ; (2018) drugo tromjesečje,treće tromjesečje,četvrto tromjesečje ; (2019) siječanj-lstudeni
Od 2019. god. Priopćenja se izdaju mjesečno..
Obuhvaća:* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2014 [e-dokument].
* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2015 [e-dokument].
* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2016 [e-dokument].
* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2017 [e-dokument].
* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2018 [e-dokument].
* Distributivna trgovina i ostale usluge u.... 2019 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
SKUPNA RAZINA:Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku. ISSN 1330-0350.
Sadržaj:distributivna trgovina
državna statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655