Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama = Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange regarding CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparetnim offshore strukturama, NN-MU 006/2023).
32 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama, NN-MU 001/2018).
33 Nacrt prijedloga zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / Vijeće za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/150] Sto pedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-28] prilozi za raspravu).
34 Nacrt prijedloga zakona o općoj sigurnosti proizvoda s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] Šezdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
35 Nacrt prijedloga zakona o sredstvima za zaštitu bilja s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/081] Osamdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-05-05] prilozi za raspravu).
36 Naputak o standardnom postupku razmjene podataka o nalazu štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
37 Notices [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2009- .
38 Obavijesti [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku.
39 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Državne geodetske uprave ; Katalog informacija [e-dokument] / Državna geodetska uprava. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2005.
40 Pravilnik o postupku razmjene informacija između Hrvatske agencije za osiguranje depozita i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
41 Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2006.
42 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/121] Sto dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-16] prilozi za raspravu).
43 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
44 Prijedlog Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
45 Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/69] Šezedesetdeveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-02-12] prilozi za raspravu).
46 Prijedlog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/157] Sto pedeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-05] prilozi za raspravu).
47 Primjena članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) : uputa [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
48 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2020].
49 Proces dostave podataka financijskih institucija Poreznoj upravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2016].
50 Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, NN-MU 008/2019).
51 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti, NN-MU 005/2023).
52 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, NN-MU 005/2016).
53 Sustavi za razmjenu informacija s EU iz područja PDV-a [tisak] / priredili: Ana Blekić, Mirko Brković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
54 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje povezane s legalizacijom (pranjem) prihoda stečenih nezakonitim putem - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje povezane s legalizacijom (pranjem) prihoda stečenimh nezakonitim putem, NN-MU 006/1999).
55 Ugovor o elektroničkoj razmjeni podataka : (osnove prava elektroničke razmjene podataka) = The electronic data interchange agreement : (a guide to the law of electronic data interchange) [tisak] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ; Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
56 Uputa o načinu komunikacije i izvještavanja između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i proračunskih korisnika u njegovoj nadležnosti [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
57 Uputa o načinu komunikacije između Općine Marina i proračunskog korisnika [e-dokument] / Općina Marina, Općinski načelnik. - Marina : Općina Marina, 2017.
58 Uputa o postupku razmjene informacija između Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
59 Upute za korisnike sredstava : informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655