Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o izvr筫nju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvje规e o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i odr綼vanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:15 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Dopuna izvje规u sa 32. sjednice.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd-M:007953)
(inv. br.: 0012122)
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 1992-2004.
Sadr綼j:cestogradnja
cestovna mre綼
jamstvo
kredit
autocesta
cestovni promet

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655