Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Legal framework for doing business in Croatia [tisak] / CIPA. - Zagreb : CIPA, 1997.
32 Međunarodna konvencija o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka - (Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, NN-MU 006/2005).
33 Međunarodna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja - (Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja, NN-MU 010/2000).
34 Nacrt konačnog prijedloga Zakona o carinskoj službi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
35 Osnove carinske tarife i carinsko poznavanje robe [tisak] / Marija Lučić...(et al.). - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-29-2.
36 Porezni vodič za građane [tisak] / Marina Kesner-Škreb, Danijela Kuliš. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001. ISBN 953-6047-22-5.
37 Poslovna strategija za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
38 Pravila o povlaštenom podrijetlu koja se primjenjuju između Europske zajednice, ostalih europskih zemlja i zemalja Euromediteranskog partnerstva [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Euro info komunikacijski centar Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008. ISBN 978-953-6207-81-7.
39 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2022.
40 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
41 Prijedlog uredbe o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/156] Sto pedeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-04-28] prilozi za raspravu).
42 Prijedlog zakona o carinskoj službi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
43 Prijedlog zakona o carinskoj službi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/60] Šezdeseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-19] prilozi za raspravu).
44 Priručnik o pravnom, poreznom i carinskom sustavu za neprofitne (nevladine) organizacije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / pripremili Marija Zuber, Mladen Ivanović. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2001.
45 Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o administrativnoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, u cilju suzbijanja povreda carinskih propisa - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
46 Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
47 Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Republike Grčke o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
48 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
49 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997). NE VAŽI!.
50 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SSSR o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
51 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
52 Sporazum o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (s ČSSR) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
53 Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju carinskih prekršaja između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
54 The administrative costs of taxation and customs clearing in Croatia, 1999-2001 [e-dokument] / Vjekoslav Bratić, Mihaela Bronić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2004. - (Occasional paper ; no. 24).
55 Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 004/2001).
56 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 009/2007).
57 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 009/2010).
58 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, NN-MU 008/2018).
59 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 003/2004).
60 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 010/2006).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655